Jami - ukus koji mami
BiH English

Kontakt


Adresa Jami d.o.o. Sarajevo

Kurta Schorka 7, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: 033/775-153 | fax: 033/273-411
e-mail: info@jami.ba
web: www.jami.ba

Adresa Jami d.o.o. Tešanj

Kraševo bb, 74260 Tešanj, BiH
tel: 032/699-290 | fax: 032/691-005
e-mail: info@jami.ba
web: www.jami.ba

 

Prodaja: Muhidin Bilalić | BiH trziste
Tel: +387 33 775 186 | Fax: +387 33 273 411
Mob.: +387 61 191 162 | e-mail: muhidin.bilalic@jami.ba

Izvoz: Adisa Alibegović | Export Manager, trziste ex-yu
Tel: +387 32 699 091 | Fax: +387 32 691 005
Mob.: +387 61 173 760 | e-mail: adisa.alibegovic@jami.ba

Elvis Salihović | Export Manager, trziste EU
Tel: +387 32 699 661 | Fax: +387 32 691 005
Mob.: +387 61 782 101 | e-mail: elvis.salihovic@jami.ba

 Jami - ukus koji mami