Jami - ukus koji mami
BiH English

Contact


Jami d.o.o. Sarajevo

Address: Kurt Schorka 7, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Phone: 033 / 775-153 | fax: 033 / 273-411
e-mail: info@jami.ba
web: www.jami.ba

Jami d.o.o. Tešanj

Address: Kraševo bb, 74260 Tešanj, Bosnia and Herzegovina
Phone: 032 / 699-290 | fax: 032 / 691-005
e-mail: info@jami.ba
web: www.jami.ba

Sales: Muhidin Bilalić | BiH market
Phone: +387 33 775 186 | Fax: +387 33 273 411
Mobile.: +387 61 191 162 | e-mail: muhidin.bilalic@jami.ba

Export: Adisa Alibegović | Export Manager, ex-yu market
Phone: +387 32 699 091 | Fax: +387 32 691 005
Mobile.: +387 61 173 760 | e-mail: adisa.alibegovic@jami.ba

Elvis Salihović | Export Manager, EU market
Phone: +387 32 699 661 | Fax: +387 32 691 005
Mobile.: +387 61 782 101 | e-mail: elvis.salihovic@jami.ba

 Jami - ukus koji mami